PRESOVÁ, Jana. Faktory podpory vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 161-168. ISBN 978-80-210-6101-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Faktory podpory vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Název anglicky Factors Supporting Education of Socially Disadvantaged Pupils
Autoři PRESOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. od s. 161-168, 8 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063682
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6101-9
Klíčová slova česky žák se sociálním znevýhodněním; kvantitativní výzkum; klasifikace; hodnocení chování; absence; změny třídního kolektivu
Klíčová slova anglicky pupil with social disadvantage; quantitative research; classification; behavior assessment; absences; changing classmate group
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Jana Presová, Ph.D., učo 174515. Změněno: 1. 3. 2013 11:01.
Anotace
V kapitole tematizujeme problematiku vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Prezentujeme zde závěry kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo zmapování a analýza výsledků edukace (klasifikace, hodnocení chování, absence a změn třídního kolektivu) žáků se sociálním znevýhodněním a jejich vývoje v průběhu povinné školní docházky. V návaznosti na zjištění výzkumu jsme specifikovali faktory podpory vzdělávání této specifické skupiny žáků.
Anotace anglicky
This chapter deals with issues of education of socially disadvantaged pupils. We present outcomes of survey which takes form of a quantitative research. Its aim was to map and analyze results of education (classification, behavior assessment, absences and changing classmate group) of socially disadvantaged pupils and a progress of the results during the period of their compulsory school attendance. Furthermore, we introduce factors supporting education of socially disadvantaged pupils.
Návaznosti
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUNázev: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Akronym: CEIV)
Investor: Masarykova univerzita, Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:19