MATOCHOVÁ, Jarmila. Intervenční a podpůrná dimenze podmínek ústavní a ochranné výchovy. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 177-181. ISBN 978-80-210-6101-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Intervenční a podpůrná dimenze podmínek ústavní a ochranné výchovy
Název anglicky Intervention and Support Dimension in Residential Care
Autoři MATOCHOVÁ, Jarmila.
Vydání první. Brno, PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. od s. 177-181, 5 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6101-9
Klíčová slova česky systémová podpora; intervence; dítě s poruchou emocí a chování; preventivní výchovně-vzdělávací intervence; ústavní a ochranná výchova; sociální sítě; inkluze a integrace; individuální podpora dítěte
Klíčová slova anglicky system support; intervention; child with emotional and behavioral disorder; preventive care; institutional and protective education; social networks; inclusion and integration; individual support
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Jarmila Andrysová, Ph.D., učo 175853. Změněno: 28. 2. 2013 17:49.
Anotace
Kapitola představuje připravované výzkumné šetření na téma intervence a podpory dětí umístěných v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Česká institucionální výchova čelí kritice, na jejímž základě dochází ke koncepčním změnám na institucionálním poli. Změny staví do centra zájmu dítě a zachování jeho přirozených sociálních vazeb, jeho podporu a včasnou cílenou intervenci. Text představuje projekt výzkumného šetření zaměřeného na problematiku podpůrných a posilujících prvků v podmínkách ústavní a ochranné výchovy.
Anotace anglicky
This chapter presents an upcoming survey on issues of intervention and support in institutional and protective education environment. Czech residential education has faced criticism, which brought conceptual changes in this field. Those changes focus on the child and on preserving his/her natural social networks, on supporting the child and on effective intervention. This text presents a research project involving problems of supportive and reinforcing elements in terms of institutional and protective education.
Návaznosti
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUNázev: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Akronym: CEIV)
Investor: Masarykova univerzita, Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 00:48