LINHARTOVÁ, Věra. Rozvoj sociálních kompetencí u dětí v institucionální výchově s ohledem na předprofesní přípravu. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 183-190. ISBN 978-80-210-6101-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozvoj sociálních kompetencí u dětí v institucionální výchově s ohledem na předprofesní přípravu
Název anglicky Social Skills Development of Children in Institutional Care with Regard to Pre-vocational Training
Autoři LINHARTOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. od s. 183-190, 8 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063686
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6101-9
Klíčová slova česky porucha chování; institucionální výchova; předprofesní a profesní příprava; sociální kompetence; samostatný život
Klíčová slova anglicky behavior disorder; institutional care; pre-vocational and vocational training; social skills; independent living
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D., učo 237204. Změněno: 17. 3. 2013 19:06.
Anotace
V příspěvku představíme výzkumný projekt, který je zaměřen na možnosti vzdělávání na střední škole v prostředí institucionální výchovy. Kapitola tematizuje problematiku předprofesní přípravy a rozvoj sociálních kompetencí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. Jádrem kapitoly je prezentace první fáze výzkumného šetření zaměřujícího se na nabídku vzdělávacích oborů ve výchovných ústavech v ČR. V závěru je nastíněn další postup a metodologie výzkumného šetření orientovaného na sociální kompetence absolventů oborů středních škol.
Anotace anglicky
This chapter introduces a research project that focuses on learning opportunities in institutional care. The chapter focuses on issues of pre-vocational and vocational training and development of social competence in institutional care. Main part of the chapter is presentation of the first phase of research focusing on a range of training courses in educational care institutions. Next steps and methodology of the research oriented on social skills of secondary school graduates are mentioned at the end of the text.
Návaznosti
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUNázev: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Akronym: CEIV)
Investor: Masarykova univerzita, Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:11