LINHARTOVÁ, Věra. Rozvoj sociálních kompetencí u dětí v institucionální výchově s ohledem na předprofesní přípravu (Social Skills Development of Children in Institutional Care with Regard to Pre-vocational Training). In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 183-190. ISBN 978-80-210-6101-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozvoj sociálních kompetencí u dětí v institucionální výchově s ohledem na předprofesní přípravu
Name (in English) Social Skills Development of Children in Institutional Care with Regard to Pre-vocational Training
Authors LINHARTOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. p. 183-190, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063686
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6101-9
Keywords (in Czech) porucha chování; institucionální výchova; předprofesní a profesní příprava; sociální kompetence; samostatný život
Keywords in English behavior disorder; institutional care; pre-vocational and vocational training; social skills; independent living
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D., učo 237204. Changed: 17. 3. 2013 19:06.
Abstract
V příspěvku představíme výzkumný projekt, který je zaměřen na možnosti vzdělávání na střední škole v prostředí institucionální výchovy. Kapitola tematizuje problematiku předprofesní přípravy a rozvoj sociálních kompetencí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. Jádrem kapitoly je prezentace první fáze výzkumného šetření zaměřujícího se na nabídku vzdělávacích oborů ve výchovných ústavech v ČR. V závěru je nastíněn další postup a metodologie výzkumného šetření orientovaného na sociální kompetence absolventů oborů středních škol.
Abstract (in English)
This chapter introduces a research project that focuses on learning opportunities in institutional care. The chapter focuses on issues of pre-vocational and vocational training and development of social competence in institutional care. Main part of the chapter is presentation of the first phase of research focusing on a range of training courses in educational care institutions. Next steps and methodology of the research oriented on social skills of secondary school graduates are mentioned at the end of the text.
Links
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUName: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Acronym: CEIV)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:49