KOPEČNÝ, Petr a Jiřina KLENKOVÁ. Logopedická intervence jako součást individuálního plánování uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením. In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 213-221. ISBN 978-80-210-6101-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Logopedická intervence jako součást individuálního plánování uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením
Název česky Logopedická intervence jako součást individuálního plánování uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením
Název anglicky Speech Therapy as a Part of Individual Planning for Clients Living in Residential Settings
Autoři KOPEČNÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiřina KLENKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. od s. 213-221, 9 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063690
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6101-9
Klíčová slova česky logopedická intervence; komunikační dovednosti; sociální služby; domov pro osoby se zdravotním postižením; individuální plánování
Klíčová slova anglicky speech therapy; communication skills; social services; homes for people with disabilities; individual planning
Změnil Změnil: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., učo 221806. Změněno: 27. 2. 2014 14:27.
Anotace
Kapitola je zaměřena na problematiku poskytování logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením v České republice a na její zahrnutí do individuálního plánování uživatelů sociálních služeb jako vhodného nástroje pro zavedení systematického poskytování logopedické intervence v zařízeních sociálních služeb. Z kvantitativně orientovaného výzkumu jsou vybrány dílčí výsledky mapující stav logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením.
Anotace anglicky
This chapter is focused on provisions of speech therapy in residential homes for people with disabilities in the Czech Republic and its inclusion in the individual planning of social services of users as a useful tool for systematic introduction of speech intervention in social services. The quantitatively oriented research is introducing partial results describing the situation of speech therapy use in residential settings for people with disabilities.
Návaznosti
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUNázev: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Akronym: CEIV)
Investor: Masarykova univerzita, Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 20. 8. 2022 02:25