KOPEČNÝ, Petr and Jiřina KLENKOVÁ. Logopedická intervence jako součást individuálního plánování uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením (Speech Therapy as a Part of Individual Planning for Clients Living in Residential Settings). In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 213-221. ISBN 978-80-210-6101-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Logopedická intervence jako součást individuálního plánování uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením
Name in Czech Logopedická intervence jako součást individuálního plánování uživatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením
Name (in English) Speech Therapy as a Part of Individual Planning for Clients Living in Residential Settings
Authors KOPEČNÝ, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiřina KLENKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. p. 213-221, 9 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063690
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6101-9
Keywords (in Czech) logopedická intervence; komunikační dovednosti; sociální služby; domov pro osoby se zdravotním postižením; individuální plánování
Keywords in English speech therapy; communication skills; social services; homes for people with disabilities; individual planning
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., učo 221806. Changed: 27. 2. 2014 14:27.
Abstract
Kapitola je zaměřena na problematiku poskytování logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením v České republice a na její zahrnutí do individuálního plánování uživatelů sociálních služeb jako vhodného nástroje pro zavedení systematického poskytování logopedické intervence v zařízeních sociálních služeb. Z kvantitativně orientovaného výzkumu jsou vybrány dílčí výsledky mapující stav logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením.
Abstract (in English)
This chapter is focused on provisions of speech therapy in residential homes for people with disabilities in the Czech Republic and its inclusion in the individual planning of social services of users as a useful tool for systematic introduction of speech intervention in social services. The quantitatively oriented research is introducing partial results describing the situation of speech therapy use in residential settings for people with disabilities.
Links
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUName: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Acronym: CEIV)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 20. 8. 2022 00:47