JANÍK, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Tvorba a výzkum školy a školského systému: uvedení do problematiky. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 9-17. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tvorba a výzkum školy a školského systému: uvedení do problematiky
Název anglicky The creation and research of school and school system: an introduction to the topic
Autoři JANÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Karolína PEŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky, od s. 9-17, 9 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063703
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6132-3
Klíčová slova česky uvedení do problematiky; model školního vzdělávání; teorie rekontextualizace
Klíčová slova anglicky introduction to the topic; model of school education; theory of recontextualisation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646. Změněno: 5. 3. 2013 14:00.
Anotace
Autoři kapitoly nabízejí na základě Fendova modelu a teorie rekontextualizace systémové zastřešení výzkumného projektu Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Podávají též přehled o jednotlivých studiích (kapitolách) obsažených ve stejnojmenné knize.
Anotace anglicky
Based on the model of Fend and the theory of recontextualisation the authors of the chapter provide a systematic framework to the research project School education: contexts, curriculum, participants and results. They also outline individual studies (chapters) included in the book of the same name.
Návaznosti
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUNázev: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Akronym: SKOLA 2012)
Investor: Masarykova univerzita, Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 04:49