Informační systém MU
JANÍK, Tomáš and Karolína PEŠKOVÁ. Tvorba a výzkum školy a školského systému: uvedení do problematiky (The creation and research of school and school system: an introduction to the topic). In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 9-17. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tvorba a výzkum školy a školského systému: uvedení do problematiky
Name (in English) The creation and research of school and school system: an introduction to the topic
Authors JANÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Karolína PEŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky, p. 9-17, 9 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063703
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6132-3
Keywords (in Czech) uvedení do problematiky; model školního vzdělávání; teorie rekontextualizace
Keywords in English introduction to the topic; model of school education; theory of recontextualisation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D., učo 105646. Changed: 5. 3. 2013 14:00.
Abstract
Autoři kapitoly nabízejí na základě Fendova modelu a teorie rekontextualizace systémové zastřešení výzkumného projektu Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Podávají též přehled o jednotlivých studiích (kapitolách) obsažených ve stejnojmenné knize.
Abstract (in English)
Based on the model of Fend and the theory of recontextualisation the authors of the chapter provide a systematic framework to the research project School education: contexts, curriculum, participants and results. They also outline individual studies (chapters) included in the book of the same name.
Links
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUName: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Acronym: SKOLA 2012)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 6. 10. 2022 19:04