NOVOTNÁ, Miroslava. Francouzské knihy v benediktinské klášterní knihovně v Rajhradě. In Klára Komorová. Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí. Opera Romanica 13. K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc. 1. vyd. Martin: Slovenská národná knižnica, 2012. s. 213-226. ISBN 978-80-8149-001-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Francouzské knihy v benediktinské klášterní knihovně v Rajhradě
Název česky Francouzské knihy v benediktinské klášterní knihovně v Rajhradě
Název anglicky French books in the library of the Benedictine monastery in Rajhrad
Autoři NOVOTNÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Martin, Európske cesty románskych kníh v 16. – 18. storočí. Opera Romanica 13. K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc, od s. 213-226, 14 s. 2012.
Nakladatel Slovenská národná knižnica
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063709
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-8149-001-9
Klíčová slova česky Rajhrad; klášter; benediktini; knihovna; francouzské knihy
Klíčová slova anglicky Rajhrad; monastery; Benedictines; library; French books
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D., učo 38161. Změněno: 5. 8. 2015 13:56.
Anotace
Benediktinský klášter v Rajhradě má bohatou a slavnou historii, která začíná snad ještě před příchodem slovanských věrozvěstů na Moravu. O dějiny rajhradského kláštera se zajímalo několik historiků, archivářů, knihovníků a jiných vědců, jako například Béda Dudík, Pavel Josef Šafařík, Václav J. Pokorný, Karel Uhl a jiní. Ve dvacátém století se o zachování rajhradských fondů zasloužil především Vladislav Dokoupil. Původ kláštera, jeho významné knihovníky, vědce a autory publikací o Rajhradě a především o benediktinské knihovně představujeme v první části našeho článku. Ve stručnosti uvádíme hlavní zdroje, z nichž se knihy do kláštera dostávaly, zmiňujeme se o existujícím lístkovém katalogu, typu signatur a rozdělení knih do jednotlivých regálů v hlavním sále. Ve druhé části textu se snažíme přiblížit především náš vlastní výzkum spočívající ve vyhledávání francouzských knih v Historickém sále a předsálí benediktinské knihovny. Z rozsáhlého tematického rejstříku jsme vybrali nejvýznamnější a nejzajímavější exempláře francouzského knižního fondu. Náš výzkum v současné době není ukončen, dosud máme k dispozici přehled více než 400 titulů obsahujících více než 800 svazků psaných francouzsky, tedy asi jednu třetinu všech knih, které se v Rajhradě nacházejí. Další knihy, které se nacházejí v rozsáhlých depozitářích kláštera, jsou v centru zájmu našeho pokračujícího průzkumu.
Anotace anglicky
The Benedictine convent in Rajhrad has a glorious history, which started probably before the Slavonic missionaries Cyril and Metoděj came to Moravia. The history of the Rajhrad convent was treated by various historians, archivists and other literature scientists like B.Dudík, P.J.Šafařík, V.J.Pokorný or K.Uhl. In the 20th century mainly V.Dokoupil contributed to the preservation of the library. The first part of this article presents the history of the monastery, its significant librarians and other men related to the Benedictine library. In brief, we also comment how the monastery achieved the books, we mention the existing card catalogue, types of signatures and the distribution of the books in the main hall of the library. The second part is dedicated to the description of our research on French books in the History Hall and in the vestibule of the Benedictine library. From vast index of topics we have chosen the most significant exemplars of the French book fund. Our research is still in process, we have 400 titles (containing 800 volumes in French) at our disposal, which forms approximately one third of all books in the Rajhrad library. Other books in the depositaries also will be processed during our ongoing research.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:45