Informační systém MU
SELUCKÁ, Markéta and Eva DOBROVOLNÁ. Die Gewährleistung im europäischen Privatrecht - Neue Vorgaben für die nationalen Rechtsordnungen (Liability for defects in the european private law - new challenges for the national legal orders). In Katrin Binder, Florian Eichel. Internationale Dimensionen des Wirtschaftsrechts. Baden-Baden: Nomos, 2013. p. 1-7. ISBN 978-3-8329-7837-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Die Gewährleistung im europäischen Privatrecht - Neue Vorgaben für die nationalen Rechtsordnungen
Name in Czech Odpovědnost za vady v evropském soukromém právu - nová zadání pro národní právní řády
Name (in English) Liability for defects in the european private law - new challenges for the national legal orders
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Eva DOBROVOLNÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Baden-Baden, Internationale Dimensionen des Wirtschaftsrechts, p. 1-7, 7 pp. 2013.
Publisher Nomos
Other information
Original language German
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00067757
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-3-8329-7837-2
Keywords (in Czech) odpovědnost za vady evropské soukromé právo společná evropská právní úprava prodeje
Keywords in English liability for defects european private law Common European Sales Law
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., učo 204602. Changed: 11/2/2013 23:22.
Abstract
Der Beitrag stellt einen Exkurs über das tschechische Gewährleistungsrecht dar. Es sollen aber auch die bestehenden Instrumente im europäischen Recht behandelt werden. Eine wichtige Rolle betreffend das Gewährleistungsrecht spielen im europäischen Privatrecht auch zwei andere (bisher) unverbindliche Instrumente, nämlich das sog. Optional Instrument und der Gemeinsame Referenzrahmen.
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek se zabývá výzvami evropského soukromého práva v otázce odpovědnosti za vady, které hodnotí na pozadí českého soukromého práva. Zohledněny jsou evropské nástroje (směrnice, DCFR), ale zejména i aktuálně návrh nařízení o společné právní úpravě prodeje.
Abstract (in English)
The article deals with the czech and european private law, specifically wit the liability for defects. The paper should take account of the current legal instruments in european private law and especially of Common European Sales Law
Links
MUNI/A/0945/2011, internal MU codeName: Ochrana spotřebitele v Návrhu Společného referenčního rámce a ve směrnici o právech spotřebitelů ve vztahu k českému soukromému právu (Acronym: OS)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
Displayed: 23/9/2021 05:15