VOLČKOVÁ, Michaela, Martina KUKLETOVÁ and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Bohnovy noduly (Bohn´s nodules). LKS. Praha: Česká stomatologická komora, 2013, vol. 23, No 3, p. 54-56. ISSN 1210-3381.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bohnovy noduly
Name in Czech Bohnovy noduly
Name (in English) Bohn´s nodules
Authors VOLČKOVÁ, Michaela (703 Slovakia, belonging to the institution), Martina KUKLETOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition LKS, Praha, Česká stomatologická komora, 2013, 1210-3381.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00067762
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) Bohnovy noduly; Epsteinovy perly; cysty; novorozenec
Keywords in English Bohns nodules; Epstein pearls; cysts; neonates
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 26. 9. 2013 14:33.
Abstract
Bohnovy noduly řadíme mezi vývojové cysty novorozenců. Pacientovi nezpůsobují žádné obtíže, nevyžadují terapii, ale často jsou příčinou obav rodičů z vážné diagnózy. V práci jsou uvedeny dvě kazuistiky: 18 – denního novorozence a 6 – měsíčního kojence, kteří byli vyšetřeni na Stomatologické klinice FN u sv. Anny v Brně pro přítomnost bělavých uzlíků na vestibulární ploše horního alveolárního výběžku.
Abstract (in English)
Bohn’s nodules are developmental cysts of the newborn. They are felt to be asymptomatic and generally no treatment is necessary but parents often fear that the child has a serious disease. This case study presents the occurrence of Bohn’s nodules in the 18-day-old newborn and 6-month-old infant. Both children were referred to the Stomatological Clinic, St. Anne’s Faculty Hospital in Brno because of the presence of whitish nodules (elevations) localized in the vestibular area of maxillary alveolar process.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:20