Informační systém MU
SEKVENT, Karel. La forme féminine des noms de famille français en tchèque. In Approches non formelles en classe de FLE. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název La forme féminine des noms de famille français en tchèque
Název česky Přechylování francouzských příjmení v češtině
Název anglicky The Form feminine of French Surnames in Czech
Autoři SEKVENT, Karel.
Vydání Approches non formelles en classe de FLE, 2012.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky francouzská příjmení; přechylování; čeština
Klíčová slova anglicky French surnames; form feminine; Czech language
Změnil Změnil: doc. PhDr. Karel Sekvent, CSc., učo 48886. Změněno: 2. 3. 2013 10:23.
Anotace
Le français et le tchèque different en ce qui concerne les moyens d expression du genre au niveau de la langue et les occurrences de marques du genre au niveau du discours. Il est parfois problématique d identifier le genre de noms propres étrangers (prénoms et noms de famille). En tcheque (une langue synthétique), l emploi du suffixe –ová qui est une marque du genre féminin varie en fonction du style. Une contribution à l étude du genre ("gender studies") et au sexisme dans la langue.
Anotace česky
Francouzština a čeština se odlišují prostředky vyjadřování rodu na rovině "langue" a výskytem rodových příznaků na úrovni "parole". Někdy je problematické identifikovat rod cizích vlastních jmen (jmen a příjmení). V češtině (jazyk syntetický) je použití sufixu -ová, který je příznakem ženského rodu, podřízeno stylistickému hledisku. Příspěvek ke studiu rodu ("gender studies") a k sexizmu v jazyce.
Anotace anglicky
French and Czech differ in their means of expressing the grammatical gender on the level of "la langue" and in the incidence of gender signs on the level of "la parole". Sometimes it is problematic to identify the gender of foreign proper nouns (first names and surnames). In Czech (a synthetic language) the use of suffix -ová, a sign of feminine gender, is subordinate to stylistic aspects. A contribution to the gender studies and sexism in language.
Zobrazeno: 13. 8. 2022 17:37