MACKŮ, Richard. Filozofováním k rozvoji kritického a tvořivého myšlení dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. In Jiří Němec (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. Brno: Paido, 2012. s. 179-192. ISBN 978-80-7315-224-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Filozofováním k rozvoji kritického a tvořivého myšlení dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Název česky Filozofováním k rozvoji kritického a tvořivého myšlení dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Název anglicky Philosophizing as a developmnet of critical and creative thinking of children from socially disadvantaged environment
Autoři MACKŮ, Richard (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie, od s. 179-192, 14 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063735
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-224-6
Klíčová slova česky Filozofie pro děti; sociálně znevýhodněné prostředí; rozvoj myšlení
Klíčová slova anglicky Philosophy for Children; Thinking Developemnt; Socially Disadvantaged Environment
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Richard Macků, DiS., Ph.D., učo 346396. Změněno: 26. 3. 2013 12:28.
Anotace
Deskriptivní studie Richarda Macků vysvětluje teoretické zázemí edukačního přístupu nazvaného „Filozofie pro děti“. Jedná se o program rozvíjející kritické, tvořivé a angažované myšlení (srov. orig. critical, creative, caring thinking) a to skrze práci s didaktickými filozofickými texty a následný dialog. Autor na základě analýzy využití tohoto programu v jednotlivých zemích představuje filozofování s dětmi jako jednu z činností sociálního pedagoga a demonstruje tento fakt na příkladu jedné australské základní a britské mateřské školy. Součástí kapitoly je i zmínka o některých zásadách filozofického dialogu, které napomáhají rozvoji myšlení ve společenství diskutujících.
Anotace anglicky
Richard Macku explains educational approach called "Philosophy for Children". It is a program developing critical, creative and carving thinking – with the help of didactic philosophical texts and through dialogue. The author presents philosophizing with children as one of the activities of social pedagogue and demonstrates this fact on basic example of an Australian and British kindergarten. Some principles of philosophical dialogue in fostering thinking is presented.
Návaznosti
MUNI/A/1023/2010, interní kód MUNázev: Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin (Akronym: VY-S-O-S)
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 16:40