DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta NEUMANNOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ, Omar ŠERÝ and Jan LOCHMAN. Existuje u ADHD geneticky podložená dispozice k úzkosti? (Is there a genetically based disposition?). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2012, vol. 108, No 5, p. 223-228. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Existuje u ADHD geneticky podložená dispozice k úzkosti?
Name in Czech Existuje u ADHD geneticky podložená dispozice k úzkosti?
Name (in English) Is there a genetically based disposition?
Authors DRTÍLKOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Markéta NEUMANNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel THEINER (203 Czech Republic, belonging to the institution), Alena FIĽOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Omar ŠERÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jan LOCHMAN (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká a slovenská psychiatrie, Praha, ČLS JEP, 2012, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00063737
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) hyperkinetická porucha; ADHD; děti; anxieta; serotoninový transportér; SLC6A4 gen
Keywords in English hyperkinetic disorder; ADHD; children; serotonin transporter; SLC6A4 gen
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 11. 7. 2013 14:45.
Abstract
Impulsivní a hyperaktivní chování souvisí s dysfunkcí centrální serotoninové aktivity a výsledky nedávných studií uvádějí možný vztah mezi polymorfismy genu pro serotoninový přenašeč (SLC6A4) a hyperkinetickou poruchou ADHD.
Abstract (in English)
Impulsive and hyperactive behavior is related to a central serotonin dysfunction and the results of recent studies indicate the possible relationship between polymorphisms of the serotonin transporter gene (SLC6A4) and hyperkinetic disorder ADHD.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:33