KOSTKOVÁ, Klára. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 29. ISBN 978-80-210-6035-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozvoj interkulturní komunikační kompetence
Název anglicky Intercultural communicatice competence development
Autoři KOSTKOVÁ, Klára (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 223 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 29, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063746
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6035-7
Klíčová slova česky interkulturní komunikační kompetence (ICC); rozvoj interkulturní komunikační kompetence; hodnocení interkulturní komunikační kompetence; přípravné vzdělávání učitelů anglického jazyka; případová studie; ohniskové skupiny; dotazníkové šetření YOGA Form
Klíčová slova anglicky intercultural communicative competence (ICC); intercultural communicative competence development; intercultural communicative competence assessment; pre-service English language teacher education; case study; focus groups; YOGA Form questionnaire
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 4. 2013 14:51.
Anotace
Kniha je věnována fenoménu interkulturality v kontextu cizojazyčné výuky. V první části jsou vymezeny stěžejní terminologické otázky a interdisciplinární východiska pro problematiku konceptualizace a didaktizace interkulturní komunikační kompetence. Druhá část knihy nabízí výzkumné sondy do edukační reality. Nejprve je sledována kvalita rozpracování interkulturní výchovy a vzdělávání s cílem rozvoje interkulturní komunikační kompetence v programových a kurikulárních dokumentech. Zohledněna je i současná kurikulární reforma, jejíž vliv na rozpracování vzdělávacích cílů v oblasti rozvoje interkulturní komunikační kompetence v kontextu cizojazyčné výuky je nahlédnut prostřednictvím obsahové analýzy školních vzdělávacích programů. Jádrem druhé části knihy je případová studie zaměřená na rozvoj a hodnocení rozvoje interkulturní komunikační kompetence u studentů učitelství anglického jazyka.
Anotace anglicky
The book is devoted to the topic of interculturality in the context of foreign language teaching and learning. First part aims at discussing specific terminological questions and defining interdisciplinary foundations necessary for conceptualization and didactic grasp of intercultural communicative competence. Second part of the book presents two research studies into educational reality. Firstly, quality of intercultural aims within language teaching is studied in the curricular documents. Attention is paid to the current curricular reform, i.e. content analysis focused on how are intercultural aims in the area of English language teaching elaborated in the school educational programs. Core of the second part of the book is a case study focused on development and assessment of intercultural communicative competence in student teachers of English language.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 14:49