PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Diagnostika ve speciální pedagogice v období předškolního věku. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 43-74. ISBN 978-80-210-6044-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diagnostika ve speciální pedagogice v období předškolního věku
Název česky Diagnostika ve speciální pedagogice v období předškolního věku
Název anglicky Special Education Assessment in the Preschool Age
Autoři PŘINOSILOVÁ, Dagmar.
Vydání první. Brno, Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs, od s. 43-74, 32 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6044-9
Klíčová slova česky lékařská; psychologická; speciálněpedagogická; sociální diagnostika; diagnóza; diagnostika jednotlivých oblastí vývoje; vyšetření prostředí; klinické metody; testové metody; školní zralost; připravenost pro školu
Klíčová slova anglicky medical; psychological; special education; social diagnostics; diagnosis; diagnostics of individual developmental areas; environment examination; clinical methods; testing methods; school maturity; school readiness
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D., učo 205. Změněno: 20. 3. 2013 16:38.
Anotace
Kapitola přináší komplexní pohled na problematiku diagnostiky ve speciální pedagogice v období předškolního věku včetně diagnostiky školní zralosti a připravenosti u dětí se základními typy zdravotního postižení. Součástí kapitoly je souhrn hlavních úkolů diagnostiky v tomto vývojovém období a přehled nejčastěji využívaných metod se zřetelem na sledované oblasti vývoje dítěte.
Anotace anglicky
This chapter provides a complex perspective on the problems of diagnostics in the field of special education within the preschool age period, including school maturity diagnostics and school readiness in children with the basic types of health impairment. Also included in this chapter is an overview of elementary objectives of diagnostics in this developmental period and an overview of the most commonly used methods with regard to the examined areas of childs development
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 18:18