BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Podpora komunikačních kompetencí dětí předškolního věku. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 93-109. ISBN 978-80-210-6044-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podpora komunikačních kompetencí dětí předškolního věku
Název česky Podpora komunikačních kompetencí dětí předškolního věku
Název anglicky Support of Communication Competencies of Preschool Children
Autoři BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs, od s. 93-109, 17 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063785
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6044-9
Klíčová slova česky komunikační kompetence dítěte předškolního věku; rozvoj komunikačních kompetencí; jazykové roviny; řeč; receptivní složka řeči; expresivní složka řeči; porozumění řeči; slovní zásoba
Klíčová slova anglicky communication competencies of preschool children; development of communication; language levels; speech; receptive and expressive part of speech; understanding; vocabulary
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D., učo 6817. Změněno: 25. 2. 2013 00:36.
Anotace
V kapitole je prezentována problematika komunikačních kompetencí se zaměřením na děti předškolního věku. Předškolní věk je důležité období, v němž se utvářejí a rozvíjejí komunikační kompetence. Jedná se o určité východisko, na jehož bázi dochází k dalšímu zdokonalování zmíněných kompetencí. V závěru kapitoly je uvedeno výzkumné šetření, v němž je analyzována oblast komunikačních kompetencí dětí před zahájením školní docházky.
Anotace anglicky
This chapter focuses on communication competencies of pre-school children. Pre-school period is very important because of creation and development of communication competencies. At this stage further development of communication competencies is based. Presented are results of a research which analyses the area of communication competencies of children before commencement of compulsory education.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:43