NOVÁKOVÁ, Zita. Specifika přístupu k dětem se zrakovým postižením. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 159-180. ISBN 978-80-210-6044-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika přístupu k dětem se zrakovým postižením
Název česky Specifika přístupu k dětem se zrakovým postižením
Název anglicky Approaches to Children with Visual Impairments
Autoři NOVÁKOVÁ, Zita (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs, od s. 159-180, 22 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063787
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6044-9
Klíčová slova česky zrakové postižení dítě se zrakovým postižením předškolní vzdělávání integrované vzdělávání diagnostika zrakového vnímání rozvoj zrakového vnímání rozvoj kompenzačních smyslů prostorová orientace a samostatný pohyb sociální dovednosti
Klíčová slova anglicky visual impairment child with visual impairment nursery school inclusive education visual peerception assessment visual perception skills development compensatory skills development orientation and mobility skills social skills
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D., učo 18686. Změněno: 19. 2. 2013 11:13.
Anotace
Kapitola pojednává o specificích předškolního vzdělávání dětí se zrakovým postižením, zejména v prostředí běžné mateřské školy. V úvodu je vymezen pojem zrakového postižení, jednotlivé kategorie dětí se zrakovým postižením a časté zrakové vady dětského věku. Dále je prezentován vývoj osobnosti i celkového vývoje dítěte se zrakovým postižením. Kapitola se následně zaměřuje na vybrané specifické kompetence dětí se zrakovým postižením, které jsou rozvíjeny mateřské škole.
Anotace anglicky
The chapter deals with specific issues of preschool education of children with visual impairments, particularly in the regular school settings. It is introduced with the specification of visual impairment term, characteristics of categories of visual impairments and frequent eye diseases of child age. Furthermore the personality and overall development of a child with visual impairment is presented. The chapter aims at specific skills of children with visual impairments that are supported and trained in a nursery school.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 01:18