Informační systém MU
NOVÁKOVÁ, Zita. Specifika přístupu k dětem se zrakovým postižením (Approaches to Children with Visual Impairments). In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 159-180. ISBN 978-80-210-6044-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specifika přístupu k dětem se zrakovým postižením
Name in Czech Specifika přístupu k dětem se zrakovým postižením
Name (in English) Approaches to Children with Visual Impairments
Authors NOVÁKOVÁ, Zita (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs, p. 159-180, 22 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063787
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6044-9
Keywords (in Czech) zrakové postižení dítě se zrakovým postižením předškolní vzdělávání integrované vzdělávání diagnostika zrakového vnímání rozvoj zrakového vnímání rozvoj kompenzačních smyslů prostorová orientace a samostatný pohyb sociální dovednosti
Keywords in English visual impairment child with visual impairment nursery school inclusive education visual peerception assessment visual perception skills development compensatory skills development orientation and mobility skills social skills
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D., učo 18686. Changed: 19/2/2013 11:13.
Abstract
Kapitola pojednává o specificích předškolního vzdělávání dětí se zrakovým postižením, zejména v prostředí běžné mateřské školy. V úvodu je vymezen pojem zrakového postižení, jednotlivé kategorie dětí se zrakovým postižením a časté zrakové vady dětského věku. Dále je prezentován vývoj osobnosti i celkového vývoje dítěte se zrakovým postižením. Kapitola se následně zaměřuje na vybrané specifické kompetence dětí se zrakovým postižením, které jsou rozvíjeny mateřské škole.
Abstract (in English)
The chapter deals with specific issues of preschool education of children with visual impairments, particularly in the regular school settings. It is introduced with the specification of visual impairment term, characteristics of categories of visual impairments and frequent eye diseases of child age. Furthermore the personality and overall development of a child with visual impairment is presented. The chapter aims at specific skills of children with visual impairments that are supported and trained in a nursery school.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 27/11/2022 06:09