PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Unterstützung der integrativen Bildung der Schüler mit spinaler Muskelatrophie (Support of integrative education of pupils with spinal muscular atrophy). In Pančocha, Karel a Lucie Procházková et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 75-84. ISBN 978-80-210-5848-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Unterstützung der integrativen Bildung der Schüler mit spinaler Muskelatrophie
Name in Czech Podpora integrativního vzdělávání žáků se spinální svalovou atrofií
Name (in English) Support of integrative education of pupils with spinal muscular atrophy
Authors PROCHÁZKOVÁ, Lucie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Pančocha, Karel a Lucie Procházková et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. p. 75-84, 10 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language German
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063789
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5848-4
Keywords (in Czech) spinální svalová atrofie; neuromuskulární onemocnění; tělesné postižení; integrace; podpora; asistence; bariéry
Keywords in English spinal muscular atrophy; neuromuscular disease; physical disability; integration; support; assistance; obstacles
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D., učo 20097. Changed: 14. 2. 2013 10:17.
Abstract
Spinale Muskelatrophie gehört zu den angeborenen neuromuskulären Erkrankungen mit progressivem Charakter, die durch fortschreitende Einschränkungen vor allem im Bereich der Motorik gekennzeichnet sind. Dies hat einen wesentlichen Einfluss auf das Leben und die Möglichkeiten eines Menschen. Bei Kindern ist es wichtig dem Bereich der Bildung Aufmerksamkeit zu schenken. Da es bei dieser Erkrankung zu keiner kognitiven Beeinträchtigung kommt, ist die integrative Bildung möglich und geeignet. Dabei ist jedoch ein höheres Mass an Unterstützung notwendig. Dieser Text basiert auf Ergebnissen der Analyse einer qualitativen Forschung.
Abstract (in Czech)
Spinální svalová atrofie patří mezi vrozené neuromuskulární choroby s progresivním průběhem, které se vyznačují pokračujícím omezením zejména v oblasti motoriky. Ta má zásadní vliv na život člověka a jeho možnosti. U dětí je pozornost třeba věnovat vzdělávání. Vzhledem k tomu, že nedochází k postižení v oblasti kognitivní, je možný a vhodný integrativní způsob vzdělávání, při kterém je však nutná zvýšená míra podpory. Tento text vychází z výsledků analýzy kvalitativního výzkumu.
Abstract (in English)
Spinal muscular atrophy is a congenital neuromuscular disease with progressive course. The disease causes progressive loss of motor skills which significantly impacts the life and possibilities of the person. Education should be the main focus with children. The disease does not affect the mental capacity, therefore, integration is the recommended way of education. However, more support measures have to take place. This paper is based on the results of an analysis of one qualitative research.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:39