BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika přístupu k dětem s mentálním postižením. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 213-228. ISBN 978-80-210-6044-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika přístupu k dětem s mentálním postižením
Název česky Specifika přístupu k dětem s mentálním postižením
Název anglicky Approaches to Children with Intellectual Disabilities
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs, od s. 213-228, 16 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063791
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6044-9
Klíčová slova česky dítě s mentálním postižením Downův syndrom předškolní vzdělávání mateřská škola speciální mentální retardace poznávací procesy komunikace metakognice motorika diagnostika reedukace
Klíčová slova anglicky child with mental disability Down syndrom preschool education special kindergarten mental retardation cognitive processes communication metacognititon motor skills diagnosis reeducation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Změněno: 23. 2. 2013 11:49.
Anotace
Mentální postižení je zřetelné postižení v učení v důsledku postižení mozku a týká se těch oblastí vývoje, na kterých jsou ve velké míře závislé učební procesy. Prvním článkem vzdělávacího systému je institucionální předškolní vzdělávání. Toto vzdělávání současně podporuje působení rodiny a navazuje na ně. Kapitola se zaměřuje na vymezení specifik v edukaci dětí s mentálním postižením v rámci předškolního vzdělávání. Vymezuje úkoly a kompetence učitele v mateřské škole speciální a přípravném stupni základní školy speciální.
Anotace anglicky
The influence of mental disability is clearly known in learning because of the damage of the brain. This applies to those areas of development which are dependent to learning process. The first part of education system is institutional preschool education. This education supports the influence of family and follows on them. This article is focused to demarcation of specifics in education of children with mental disability in pre-school education. It defines the targets and competence of teachers in special kindergarten and in preparatory classes at the special basic school.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 19:45