BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika přístupu k dětem se sociálním znevýhodněním. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 229-245. ISBN 978-80-210-6044-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika přístupu k dětem se sociálním znevýhodněním
Název česky Specifika přístupu k dětem se sociálním znevýhodněním
Název anglicky Approaches to Children with Social Disadvantage
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první. Brno, Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs, od s. 229-245, 17 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063793
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6044-9
Klíčová slova česky předškolní vzdělávání mateřská škola absolvent přípravné třídy inkluzivní vzdělávání dítě se sociálním znevýhodněním základní škola vědomosti dovednosti kompetence.
Klíčová slova anglicky preschool education kindergarten a graduate of preparatory classes inclusive education a children with social disadvantage primary school knowledge competences basic education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Změněno: 23. 2. 2013 11:52.
Anotace
Kapitola prezentuje osobnost dítěte se sociálním znevýhodněním v procesu předškolního vzdělávání. Důraz je kladen na specifika a strategie přístupů. V závěru prezentujeme výsledky výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení výzkumného záměru „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Cílem výzkumného projektu byla analýza úspěšnosti absolventů přípravných tříd v systému základního vzdělávání ve městě Brně s akcentem na osvojení vědomostí a dovednosti žáků
Anotace anglicky
The article deals with personality of children with social disadvantage in a preschool education. The emhasis is placed on specifics and stategies of approaches. At the end are presented results of a research carried out during of the research project „Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Primary Education.“ The aim of the research project was to analyze the success of graduates of preparatory classes in the system of basic education in the city of Brno, with the emphasis on acquiring knowledge and competences in the frame of basic education.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 07:34