JAKEŠOVÁ, Jitka. Motivační aspekty autoregulace učení: adaptace výzkumného nástroje. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 283-300. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Motivační aspekty autoregulace učení: adaptace výzkumného nástroje
Název česky Motivační aspekty autoregulace učení: adaptace výzkumného nástroje
Název anglicky The Motivational Aspects of Self-regulated Learning: The Adaptation of the Pintrich Assessment Instrument
Autoři JAKEŠOVÁ, Jitka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky, od s. 283-300, 18 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063799
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6132-3
Klíčová slova česky autoregulace učení; motivační procesy a činitelé učení; studenti pomáhajících profesí; adaptace dotazníku; faktorová analýza
Klíčová slova anglicky self-regulated learning; motivation processes and learning factors; students in helping professions; properly adapting questionnaires; factor analysis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D., učo 381663. Změněno: 14. 2. 2013 13:28.
Anotace
Prezentované výzkumné téma reaguje na současnou potřebu vybavit budoucí absolventy odpovídajícími kompetencemi k učení a osvojit si „umění“, jak tento proces učení samostatně regulovat. Cílem této kapitoly je popis adaptace MSLQ dotazníku pro české prostředí navrženého Pintrichem et al. (1991). Na tomto základě je možné prezentovat první údaje o úrovni utváření motivačních komponent autoregulace učení vysokoškolských studentů, jenž se podle zahraničních i domácích výzkumů jeví jako nejsilnější faktor rozvoje autoregulace učení.
Anotace anglicky
The aim of this paper is to provide theoretical and methodological insights into the process of self-regulated learning, and to explain the adaptation of the Pintrich Assessment Instrument. In general, the attached paper focuses on the motivational aspects of self-regulated learning, specially for students in the helping professions. Knowing what specifically leads to the formation and development of self-regulated learning, and how this information can be used to support this process in school education, is not only interesting but also beneficial to both theory and practice. This understanding may lead to an improvement in students study habits, and greather profesional compentence in teachers. The research into the proces of self-regulated learning is a response to the current need to equip future graduates with other skills beyond their field of study, including how independent learning is regulated, and how to educate others in this process.
Návaznosti
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUNázev: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Akronym: SKOLA 2012)
Investor: Masarykova univerzita, Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2022 22:19