Informační systém MU
JAKEŠOVÁ, Jitka. Motivační aspekty autoregulace učení: adaptace výzkumného nástroje (The Motivational Aspects of Self-regulated Learning: The Adaptation of the Pintrich Assessment Instrument). In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 283-300. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Motivační aspekty autoregulace učení: adaptace výzkumného nástroje
Name in Czech Motivační aspekty autoregulace učení: adaptace výzkumného nástroje
Name (in English) The Motivational Aspects of Self-regulated Learning: The Adaptation of the Pintrich Assessment Instrument
Authors JAKEŠOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky, p. 283-300, 18 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063799
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6132-3
Keywords (in Czech) autoregulace učení; motivační procesy a činitelé učení; studenti pomáhajících profesí; adaptace dotazníku; faktorová analýza
Keywords in English self-regulated learning; motivation processes and learning factors; students in helping professions; properly adapting questionnaires; factor analysis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D., učo 381663. Changed: 14. 2. 2013 13:28.
Abstract
Prezentované výzkumné téma reaguje na současnou potřebu vybavit budoucí absolventy odpovídajícími kompetencemi k učení a osvojit si „umění“, jak tento proces učení samostatně regulovat. Cílem této kapitoly je popis adaptace MSLQ dotazníku pro české prostředí navrženého Pintrichem et al. (1991). Na tomto základě je možné prezentovat první údaje o úrovni utváření motivačních komponent autoregulace učení vysokoškolských studentů, jenž se podle zahraničních i domácích výzkumů jeví jako nejsilnější faktor rozvoje autoregulace učení.
Abstract (in English)
The aim of this paper is to provide theoretical and methodological insights into the process of self-regulated learning, and to explain the adaptation of the Pintrich Assessment Instrument. In general, the attached paper focuses on the motivational aspects of self-regulated learning, specially for students in the helping professions. Knowing what specifically leads to the formation and development of self-regulated learning, and how this information can be used to support this process in school education, is not only interesting but also beneficial to both theory and practice. This understanding may lead to an improvement in students study habits, and greather profesional compentence in teachers. The research into the proces of self-regulated learning is a response to the current need to equip future graduates with other skills beyond their field of study, including how independent learning is regulated, and how to educate others in this process.
Links
MUNI/A/0883/2011, interní kód MUName: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (Acronym: SKOLA 2012)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 1. 12. 2022 20:44