ŠŤÁVA, Jan. System edukacji uczniów zdolnych w Republice Czeskiej. In XXV. Fórum polských pedagogů - Univerzita Wroclaw - 18.-19.11.2012. 2012. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název System edukacji uczniów zdolnych w Republice Czeskiej
Název česky Systém edukace nadaných žáků v České republice
Autoři ŠŤÁVA, Jan.
Vydání XXV. Fórum polských pedagogů - Univerzita Wroclaw - 18.-19.11.2012. 2012. 2012.
Další údaje
Originální jazyk polština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky nadaný žák, legislativní základy práce s nadanými žáky, přístupy učitelů k nadaným žákům, mravní dimenze povolání, etický kodex, učitelská způsobilost, etika v práci učitele, učitel a žáci se specifickými potřebami vzdělávání
Klíčová slova anglicky gifted pupil, legislative basics with talented pupils, attitudes of teachers for gifted students, the moral dimension of professional code of ethics, teaching ability, work ethics teacher, the teacher and pupils with special educational needs
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 8. 4. 2013 15:36.
Anotace
Artykuł podejmuje problematykę podejścia nauczycieli do kształcenia uczniów zdolnych, poruszając jednocześnie kwestię etycznego wymiaru pracy nauczyciela, wskazując na niektóre etyczne aspekty tego zawodu. W tym kontekście zwraca również szczególną uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá problematikou přístupů učitelů ke vzdělávání nadaných žáků a současně se též dotýká v této souvislosti mravní dimenze učitelské profese, poukazujíc na některé etické aspekty práce učitele. Uvádí též některé etické aspekty práce učitele se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
Anotace anglicky
The paper deals with approaches to training teachers of gifted students, while also touching in this context, the moral dimension of the teaching profession, pointing out some of the ethical aspects of the work of teachers. They shall also mention some of the ethical aspects of teachers work with pupils with special educational needs.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 27. 3. 2023 19:59