ZLATNÍČEK, Pavel and Karolína PEŠKOVÁ. Vývoj nástroje pro posuzování vybraných komponent a charakteristik kvality výuky: aplikace v oblasti cizího jazyka (The development of an instrument for assessment of components and characteristics of instructional quality: application in the area of foreign language instruction). Orbis scholae. 2012, vol. 6, No 3, p. 56-76. ISSN 1802-4637.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj nástroje pro posuzování vybraných komponent a charakteristik kvality výuky: aplikace v oblasti cizího jazyka
Name (in English) The development of an instrument for assessment of components and characteristics of instructional quality: application in the area of foreign language instruction
Authors ZLATNÍČEK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Karolína PEŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Orbis scholae, 2012, 1802-4637.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00058454
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) kvalita výuky; kvalita výuky cizího jazyka; nástroj pro posuzování kvality výuky; komponenty a charakteristiky kvality výuky
Keywords in English instructional quality; quality of foreign language instruction; instrument for assessment of teaching quality; components and characteristics of instructional quality
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 15. 4. 2013 14:35.
Abstract
Studie se zabývá možnostmi zkoumání vybraných komponent a charakteristik kvality výuky: (a) motivování; (b) podpůrné učební klima; (c) práce s časem; (d) orientace na cíle výuky; (e) učitelův projev. V návaznosti na to popisuje vývoj nástroje pro posuzování kvality výuky v oblasti cizího jazyka. Studie je rozvržena do dvou částí. První část má přehledový charakter – je zde představena konceptualizace pojmu kvalita a oborově obecné a oborově specifické komponenty a charakteristiky kvalitní výuky. V druhé části studie je prezentována (a) finální verze posuzovacího nástroje kvality výuky cizího jazyka; (b) metodologická a jazyková úskalí, na která výzkumníci během vývoje prezentovaného nástroje narazili; (c) výsledky pilotáže posuzovacího nástroje.
Abstract (in English)
This study deals with the research in instructional quality with respect to the following components and characteristics: (a) motivation; (b) supportive classroom climate; (c) time management; (d) goal-orientation; (e) teacher’s performance. The study is divided into two parts. The first part serves as a survey study – conceptualizations of quality as well as some components and characteristics of instructional quality are introduced. The second part presents (a) the final version of an assessment instrument of quality in language instruction; (b) methodological and language problems which the researchers encountered; (c) results of a pilot study.
Links
GAP407/11/0262, research and development projectName: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:40