TOMIŠKA, Miroslav. Výživa onkologického pacienta. Acta medicinae. 2012, vol. 2012, No 2, p. 56-60. ISSN 1805-398X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výživa onkologického pacienta
Authors TOMIŠKA, Miroslav.
Edition Acta medicinae, 2012, 1805-398X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 15/2/2013 14:25.
Abstract
Neléčená malnutrice, přidružená k nádorovému onemocnění, významně zhoršuje výsledek onkologické léčby. Na jejím rozvoji se podílí nejen samotný nádor, ale také protinádorová léčba. Malnutrice není nevyhnutelným důsledkem nádorového onemocnění. Pokud je včas zjištěna a léčena paralelně s prováděnou onkologickou terapií, umožňuje u většiny nemocných dokončit protinádorovou léčbu bez odkladů a redukce dávek. Nutriční intervence musí být zaměřena na udržení tělesné hmotnosti a funkcí organismu, včetně fungování imunitního systému.
PrintDisplayed: 1/10/2022 04:11