TUŠKOVÁ, Jana Marie. Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka na ZŠ. In Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka - další vzdělávání učitelů základních a středních škol. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka na ZŠ
Authors TUŠKOVÁ, Jana Marie.
Edition Rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka - další vzdělávání učitelů základních a středních škol, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) český jazyk - čtenářská gramotnost - vzdělávací činnost
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Changed: 14. 3. 2014 15:48.
Abstract
Cílem přednášky je seznámit účastníky s problematikou čtenářské gramotnosti a možnostmi jejího rozvoje ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ prostřednictvím vybraných metod kritického myšlení.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:00