TOMIŠKA, Miroslav. Vysokodávková léčba a přípravné režimy před transplantací krvetvorných buněk. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 58, 7&8, s. 581-586. ISSN 0042-773X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vysokodávková léčba a přípravné režimy před transplantací krvetvorných buněk
Název anglicky High dose treatments and preparatory regimens prior to haematopoietic stem cell transplantation
Autoři TOMIŠKA, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 0042-773X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00063841
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky vysokodávková chemoterapie; transplantace krvetvorných buněk; přípravný režim; nemyeloablativní příprava
Klíčová slova anglicky high-dose chemotherapy; hematopoietic stem cell transplantation; conditioning regimen; nonmyeloablative conditioning
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 15. 2. 2013 14:56.
Anotace
Vysokodávková chemoterapie může být definována jako dávka cytotoxických léků, která vede k ablaci kostní dřeně. Následný převod autologního štěpu slouží jako záchrana z jinak většinou smrtelné myelotoxicity. Významným přínosem alogenní transplantace krvetvorných buněk je imunitní reakce štěpu proti nádoru (GvT), která proti autologní léčbě snižuje výskyt relapsů maligního onemocnění. Na tento efekt spoléhají nové režimy s redukovanou intenzitou, jež sice mají menší úvodní cytotoxický účinek, ale dodatečně dosahují eliminace zbylých nádorových buněk imunitním efektem. Jejich hlavní výhodou je snížení toxicity přípravného režimu, což umožňuje podat tuto léčbu také starším pacientům a nemocným s přidruženými chorobami.
Anotace anglicky
High-dose chemotherapy can be defined as utilization of cytotoxic drug doses that produce bone marrow ablation. Transfusion of autologous graft serves as rescue from otherwise fatal myelotoxicity. Immune reaction of graft versus tumor that lowers relaps rates of malignant disease becomes an important contribution of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. New reduced intensity conditioning regimens with lower initial cytotoxicity rely on this immune effect with the potencial of additional elimination of remaining cancer cells. Decreased toxicity of these regimens enables treatment of patients with comorbidity and/or in higher age.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 20:11