TOMIŠKA, Miroslav. Vysokodávková léčba a přípravné režimy před transplantací krvetvorných buněk (High dose treatments and preparatory regimens prior to haematopoietic stem cell transplantation). Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, vol. 58, 7&8, p. 581-586. ISSN 0042-773X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vysokodávková léčba a přípravné režimy před transplantací krvetvorných buněk
Name (in English) High dose treatments and preparatory regimens prior to haematopoietic stem cell transplantation
Authors TOMIŠKA, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vnitřní lékařství, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 0042-773X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00063841
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) vysokodávková chemoterapie; transplantace krvetvorných buněk; přípravný režim; nemyeloablativní příprava
Keywords in English high-dose chemotherapy; hematopoietic stem cell transplantation; conditioning regimen; nonmyeloablative conditioning
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 15. 2. 2013 14:56.
Abstract
Vysokodávková chemoterapie může být definována jako dávka cytotoxických léků, která vede k ablaci kostní dřeně. Následný převod autologního štěpu slouží jako záchrana z jinak většinou smrtelné myelotoxicity. Významným přínosem alogenní transplantace krvetvorných buněk je imunitní reakce štěpu proti nádoru (GvT), která proti autologní léčbě snižuje výskyt relapsů maligního onemocnění. Na tento efekt spoléhají nové režimy s redukovanou intenzitou, jež sice mají menší úvodní cytotoxický účinek, ale dodatečně dosahují eliminace zbylých nádorových buněk imunitním efektem. Jejich hlavní výhodou je snížení toxicity přípravného režimu, což umožňuje podat tuto léčbu také starším pacientům a nemocným s přidruženými chorobami.
Abstract (in English)
High-dose chemotherapy can be defined as utilization of cytotoxic drug doses that produce bone marrow ablation. Transfusion of autologous graft serves as rescue from otherwise fatal myelotoxicity. Immune reaction of graft versus tumor that lowers relaps rates of malignant disease becomes an important contribution of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. New reduced intensity conditioning regimens with lower initial cytotoxicity rely on this immune effect with the potencial of additional elimination of remaining cancer cells. Decreased toxicity of these regimens enables treatment of patients with comorbidity and/or in higher age.
PrintDisplayed: 30. 9. 2022 12:56