KUBICZKOVÁ, Lenka, Jana MATĚJÍKOVÁ, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 11-18. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inhibitory proteazomu v léčbě mnohočetného myelomu
Název anglicky Proteasome Inhibitors in Treatment of Multiple Myeloma
Autoři KUBICZKOVÁ, Lenka (203 Česká republika, domácí), Jana MATĚJÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lenka SEDLAŘÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Fedor KRYUKOV (643 Rusko, domácí), Roman HÁJEK (203 Česká republika, garant, domácí) a Sabina ŠEVČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00065579
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky mnohočetný myelom; inhibitory proteasomu; bortezomib; carfilzomib; marizomib; MLN9708
Klíčová slova anglicky multiple myeloma; proteasome inhibitors; bortezomib; carfilzomib; marizomib; MLN9708
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 3. 4. 2014 12:57.
Anotace
Mnohočetný myelom, maligní onemocnění plazmatických buněk, zůstává stále velmi obtížně léčitelným hematoonkologickým onemocněním, pro které je nutné hledat nové možnosti terapie ovlivňující jak plazmocyty samotné, tak i mikroprostředí kostní dřeně. Klonální plazmocyty se vyznačují zvýšenou regulací ubikvitin-proteazomové kaskády, což zvyšuje jejich citlivost k působení inhibitorů proteazomu. Léčebné přístupy využívající inhibitory proteazomu patří do éry nových léků a v posledních letech se ukázaly být velice důležitou součástí léčby pacientů s mnohočetným myelomem. Prvním inhibitorem proteazomu schváleným pro léčbu mnohočetného myelomu se stal bortezomib, který vykazoval silné antimyelomové účinky. Bohužel, navzdory jeho vysoké účinnosti se u velkého procenta pacientů s mnohočetným myelomem pacientů po čase objevuje rezistence k jeho působení. Ve snaze překonat rezistenci k bortezomibu a vyvinout inhibitor proteazomu s lepším toxickým profilem byly vyvinuty inhibitory proteazomu druhé generace – carfilzomib, marizomib a MLN9708, které by mohly nadějně změnit průběh mnohočetného myelomu v onemocnění chronické.
Anotace anglicky
Multiple myeloma, a plasma cell malignancy, still remains a hard-to-treat hematological disease that desperately needs new therapy targeting plasmocytes but also the bone marrow microenvironment. Clonal plasmocytes are characterized by increased regulation of ubiquitin-proteasome pathway which augments their sensitivity to proteasome inhibitors. Treatment strategies based on proteasome inhibitors belong to the era of new drugs, and they have become increasingly important for treatment of multiple myeloma in recent years. Bortezomib became the first proteasome inhibitor approved for the treatment of multiple myeloma and showed remarkable anti-myeloma activity. However, despite its high efficiency, a large proportion of patients have became bortezomib resistant. The second generation of proteasome inhibitors – carfilzomib, marizomib and MLN9708 – were developed in an effort to overcome bortezomib-resistance and find proteasome inhibitors with a better toxic profile. These drugs brought a chance that multiple myeloma would become a chronic disease.
Návaznosti
GAP304/10/1395, projekt VaVNázev: Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
Investor: Grantová agentura ČR, Analýza klonálních progenitorů plazmatických buněk u monoklonálních gamapatií
MSM0021622434, záměrNázev: Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
NT11154, projekt VaVNázev: Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu
NT13190, projekt VaVNázev: Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Molekulární charakteristika centrozomálních abnormalit a jejich prognostický význam pro pacienty s mnohočetným myelomem
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 11:47