ONDRÁŠKOVÁ, Karla. V poutech jazyka (In restrains of language). In Radomil Novák. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody. 1st ed. Ostrava: Universitas Ostraviensis Facultas Paedagogica, 2012. p. 132-138, 6 pp. ISBN 978-80-7464-173-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name V poutech jazyka
Name in Czech V poutech jazyka
Name (in English) In restrains of language
Authors ONDRÁŠKOVÁ, Karla (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ostrava, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody, p. 132-138, 6 pp. 2012.
Publisher Universitas Ostraviensis Facultas Paedagogica
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063846
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7464-173-2
Keywords (in Czech) svoboda vyjadřování,; výběr jazykových prostředků; rozvinutý a zúžený jazykový kód; péče o rozvoj vyjadřování v české škole
Keywords in English freedom in speech; selektion of language means; expanded and narroved language code; speech development therapy in czech school
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 22. 3. 2013 15:41.
Abstract
Svoboda představuje pro člověka jednu z nejvyšších hodnot. Záleží na nás, jak s ní budeme zacházet. Jazyk orhanizuje naše myšlení a poznání. Dítě, které se (podle B. Bersteina) socializuje v prostředí s rozvinutým jazykovým kódem má větší šance pro vlastní rozvoj a uplatnění ve společnosti. Česká škola a český učitel, kterého v mnohém můžeme přirovnat ke kazateli v kostele, nedávají žákům možnost rozvíjet jazykový kód a žáci pak zůstávají navždy v poutech vclastního jazyka.
Abstract (in English)
IN RESTRAINS OF LANGUAGE Summary: Freedom is one of the most valuable thing for all humans. Dealing with it depends on us. There are organized our thought and knowledge in language. The child who is socialized (by B. Bernstein) in enviroment where is advanced language code has more opportunities for his own growth and for his better role in the society. Czech school and czech teacher, who can be often compared to a preacher in the church, do not give the chance of developing language code and pupils are then bound by their own language forever.
PrintDisplayed: 20. 8. 2022 01:28