JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 91 s. ISBN 978-80-210-6108-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkum výuky cizích jazyků II
Název česky Výzkum výuky cizích jazyků II
Název anglicky Research in foreign language learning and teaching II
Autoři JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ.
Vydání 1. vydání. Brno, 91 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6108-8
Klíčová slova česky výuka cizích jazyků, výzkum
Klíčová slova anglicky foreign language learning and teaching; research
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 4. 2013 13:47.
Anotace
Sborník „Výzkum výuky cizích jazyků II“ obsahuje přehledové studie studentů doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka, kteří se ve svých disertačních projektech zaměřují na zkoumání procesů učení a vyučování cizích jazyků. Jednotlivé příspěvky byly představeny širšímu odbornému publiku na konferenci, která byla uspořádána 25.10.2012 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Publikace je určena zejména studentům doktorských studijních programů, kteří zaměřují svůj oborově specifický výzkum do oblasti výuky cizích jazyků.
Anotace anglicky
The collected papers “Research in foreign language learning and teaching“ includes reviews by students of the doctoral study programme Foreign language didactics. In their projects they focus on the investigation of foreign language learning and teaching processes. The papers were presented in front of a broader public at a conference held at the School of Education, Masaryk University on 25 October 2012. The intended readers are predominantly doctoral students who conduct their research within the field of foreign language didactics.
VytisknoutZobrazeno: 7. 7. 2022 16:42