JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ and Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků II (Research in foreign language learning and teaching II). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 91 pp. ISBN 978-80-210-6108-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkum výuky cizích jazyků II
Name in Czech Výzkum výuky cizích jazyků II
Name (in English) Research in foreign language learning and teaching II
Authors JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ and Světlana HANUŠOVÁ.
Edition 1. vydání. Brno, 91 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6108-8
Keywords (in Czech) výuka cizích jazyků, výzkum
Keywords in English foreign language learning and teaching; research
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 9/4/2013 13:47.
Abstract
Sborník „Výzkum výuky cizích jazyků II“ obsahuje přehledové studie studentů doktorského studijního oboru Didaktika cizího jazyka, kteří se ve svých disertačních projektech zaměřují na zkoumání procesů učení a vyučování cizích jazyků. Jednotlivé příspěvky byly představeny širšímu odbornému publiku na konferenci, která byla uspořádána 25.10.2012 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Publikace je určena zejména studentům doktorských studijních programů, kteří zaměřují svůj oborově specifický výzkum do oblasti výuky cizích jazyků.
Abstract (in English)
The collected papers “Research in foreign language learning and teaching“ includes reviews by students of the doctoral study programme Foreign language didactics. In their projects they focus on the investigation of foreign language learning and teaching processes. The papers were presented in front of a broader public at a conference held at the School of Education, Masaryk University on 25 October 2012. The intended readers are predominantly doctoral students who conduct their research within the field of foreign language didactics.
PrintDisplayed: 5/7/2022 15:20