TOMKOVÁ, Anna, Vladimíra SPILKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Naděžda MAZÁČOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Klára KOSTKOVÁ a Jana KARGEROVÁ. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch [online]. 1. vydání. praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 38 s. Cesta ke kvalitě. Evaluační nástroje, 8. ISBN 978-80-87063-64-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch [online].
Název česky Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch [online].
Název anglicky Framework of teacher professional qualities. Assessment and self-assessment sheet.
Autoři TOMKOVÁ, Anna, Vladimíra SPILKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Naděžda MAZÁČOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Klára KOSTKOVÁ a Jana KARGEROVÁ.
Vydání 1. vydání. praha, 38 s. Cesta ke kvalitě. Evaluační nástroje, 8, 2012.
Nakladatel Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87063-64-4
Klíčová slova česky Kvalita učitele, profesní rozvoj učitele, profesní činnosti, hodnoticí škála, model sebehodnocení a hodnocení
Klíčová slova anglicky Teacher quality, teacher professional development, professional activities, assessment scale, self-assessment and assessment model
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100. Změněno: 4. 1. 2015 21:59.
Anotace
Příspěvek popisuje kvalitu práce vynikajícího učitele. Je nástrojem komplexního sebehodnocení a hodnocení kvality práce učitelů ve školách, které je chápáno jako součást systému podpory profesního rozvoje učitelů. Příspěvek zahrnuje teoretická východiska nástroje, popis vlastního nástroje a modelu práce s ním, informace k procesu ověřování nástroje a přílohy – ukázky práce s nástrojem.
Anotace anglicky
The paper describes the quality of work of an excellent teacher. It is an instrument for complex self-assessment and assessment of quality of work of teachers at schools which is viewed as a component of a system which supports teachers’ professional development. The paper includes theoretical foundations of the instrument, description of the instrument itself and of a model of how to use it, information related to the process of the instrument verification and appendices – samples of using the instrument.
VytisknoutZobrazeno: 12. 8. 2022 17:58