Informační systém MU
TOMKOVÁ, Anna, Vladimíra SPILKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Naděžda MAZÁČOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Klára KOSTKOVÁ and Jana KARGEROVÁ. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch [online]. (Framework of teacher professional qualities. Assessment and self-assessment sheet.). 1. vydání. praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. 38 pp. Cesta ke kvalitě. Evaluační nástroje, 8. ISBN 978-80-87063-64-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch [online].
Name in Czech Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch [online].
Name (in English) Framework of teacher professional qualities. Assessment and self-assessment sheet.
Authors TOMKOVÁ, Anna, Vladimíra SPILKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Naděžda MAZÁČOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Klára KOSTKOVÁ and Jana KARGEROVÁ.
Edition 1. vydání. praha, 38 pp. Cesta ke kvalitě. Evaluační nástroje, 8, 2012.
Publisher Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-87063-64-4
Keywords (in Czech) Kvalita učitele, profesní rozvoj učitele, profesní činnosti, hodnoticí škála, model sebehodnocení a hodnocení
Keywords in English Teacher quality, teacher professional development, professional activities, assessment scale, self-assessment and assessment model
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100. Changed: 4. 1. 2015 21:59.
Abstract
Příspěvek popisuje kvalitu práce vynikajícího učitele. Je nástrojem komplexního sebehodnocení a hodnocení kvality práce učitelů ve školách, které je chápáno jako součást systému podpory profesního rozvoje učitelů. Příspěvek zahrnuje teoretická východiska nástroje, popis vlastního nástroje a modelu práce s ním, informace k procesu ověřování nástroje a přílohy – ukázky práce s nástrojem.
Abstract (in English)
The paper describes the quality of work of an excellent teacher. It is an instrument for complex self-assessment and assessment of quality of work of teachers at schools which is viewed as a component of a system which supports teachers’ professional development. The paper includes theoretical foundations of the instrument, description of the instrument itself and of a model of how to use it, information related to the process of the instrument verification and appendices – samples of using the instrument.
Displayed: 15. 8. 2022 20:57