ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE and Petra MINARČÍKOVÁ. Exsanguinatio. In Polytrauma a komplikace v chirurgické péči - IV. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Exsanguinatio
Authors ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE and Petra MINARČÍKOVÁ.
Edition Polytrauma a komplikace v chirurgické péči - IV. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, 2012.
Other information
Type of outcome Conference abstract
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Jálová, Ph.D., učo 52478. Changed: 17/2/2013 13:31.
PrintDisplayed: 20/3/2019 06:29

Other applications