DOBROVOLNÁ, Alena. Cvičení v tištěné a interaktivní učebnici Way to Win a jejich typy se zřetelem k rozvoji komunikační kompetence (Activities in paper and interactive textbook Way to Win and their types classified according to developing of communicative competence). In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 89 - 97. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cvičení v tištěné a interaktivní učebnici Way to Win a jejich typy se zřetelem k rozvoji komunikační kompetence
Name in Czech Cvičení v tištěné a interaktivní učebnici Way to Win a jejich typy se zřetelem k rozvoji komunikační kompetence
Name (in English) Activities in paper and interactive textbook Way to Win and their types classified according to developing of communicative competence
Authors DOBROVOLNÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům, p. 89 - 97, 9 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU 159, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063864
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6109-5
Keywords (in Czech) interaktivní tabule; interaktivní učebnice; cvičení; typologie; komunikace; komunikační kompetence
Keywords in English interactive whiteboard; interactive coursebooks; activity; typology; communication; communicative competence
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D., učo 24252. Changed: 22. 5. 2013 09:19.
Abstract
Kapitola popisuje část disertačního výzkumu věnovaného vyučování angličtiny s interaktivní tabulí. V této části byla provedena analýza typů cvičení v tištěné učebnici Way to Win 6 i v její interaktivní podobě. Jsou popsány typologie tří současných lingvodidaktiků, jež byly použity k tvorbě kategorizačního nástroje. V závěru jsou uvedeny orientační výsledky započatého pozorování ve školách a naznačen další postup výzkumu.
Abstract (in English)
The contribution describes a part of a dissertation research which deals with teaching English with an interactive whiteboard. In this part types of activities both in the paper and interactive textbook Way to Win 6 were analyzed. Typologies of three contemporary scholars which served as a base for creating a tool for categorization are described. In the concluding part there are preliminary results of the following research in progress – observations in schools and further procedure of the research is indicated.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:57