TAUCHEN, Jaromír. K některým veřejnoprávním zásahům do hospodářské činnosti podniků v Protektorátu Čechy a Morava (Some Public Intervention in Economic Activities of Enterprises in the Protectorate of Bohemia and Moravia). In Bubelová, K. 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. p. 85-96, 11 pp. ISBN 978-80-244-3421-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K některým veřejnoprávním zásahům do hospodářské činnosti podniků v Protektorátu Čechy a Morava
Name in Czech K některým veřejnoprávním zásahům do hospodářské činnosti podniků v Protektorátu Čechy a Morava
Name (in English) Some Public Intervention in Economic Activities of Enterprises in the Protectorate of Bohemia and Moravia
Authors TAUCHEN, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Olomouc, 150 let Všeobecného obchodního zákoníku, p. 85-96, 11 pp. 2012.
Publisher Univerzita Palackého
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00058552
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-244-3421-6
Keywords (in Czech) Protektorát Čechy a Morava; řízené hospodářství; obchodní právo; podniky;
Keywords in English Protectorate of Bohemia and Moravia; controlled economy; business law
Tags protektorát čechy a morava, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int., učo 53531. Changed: 18. 2. 2013 00:13.
Abstract
V období Protektorátu Čechy a Morava okupanti výrazným způsobem zasáhli do hospodářské činnosti podniků. V prvních letech odstranili nepohodlné osoby z vedení podniků a nahradili je důvěrníky, kteří kontrolovali a řídili chod závodů. Každý podnikatelský subjekt se musel povinně stát členem nově vytvořených hospodářských svazů, jejichž úkolem byla kontrola a řízení protektorátního hospodářství. Majitelé podniků byli výrazným způsobem omezeni v dispozici se svým majetkem a realizace jejich vlastní podnikatelské činnosti byla často závislá na přímém povolení ze strany protektorátních úřadů. Po zavedení systému centrálně řízeného válečného hospodářství tak již podnikatel nemohl sám rozhodovat o tom: co bude vyrábět, zda vůbec bude moci, případně zda bude muset vyrábět, kde bude vyrábět, za kolik svůj výrobek prodá a komu ho dodá. Autonomie vůle podnikatelských subjektů tím byla v obchodněprávních vztazích výrazně narušena. Direktivní řízení hospodářství tak mělo zajistit vývoj všech jeho složek v souladu se zájmem nacistů a sloužit tak k dovedení války do vítězného konce.
Abstract (in English)
In the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia occupiers interfered significantly with economic activities of enterprises.
Links
GAP408/10/0363, research and development projectName: Vývoj soukromého práva na území České republiky (Acronym: Vývoj soukromého práva na území České republiky)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 2. 2. 2023 16:52