ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Wspolczesna sytuacja jezykowa w Czechach jako wezwanie dla tlumaczy. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Wspolczesna sytuacja jezykowa w Czechach jako wezwanie dla tlumaczy
Name in Czech Současná jazyková situace v Česku jako výzva pro przekladatele
Authors ONDRÁŠKOVÁ, Karla.
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) jazyk národní; jazyk spisovný; interdialekty; problematika překladu; autorská řeč; dialogy
Keywords in English language national; literary language; interdialect, the issue of translation; copyrights speech; dialogues
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc., učo 558. Changed: 14. 3. 2013 18:07.
Abstract
Jezyk literatury dla dzieci i mlodzezy napotyka aktualnie na trudnosci, ktorych przyczyna jest obecna sytuacja jezykowa w Czechach. Zmusza ona zarowno tworce jak i tlumacza do decyzji jaki rejestr mowy warto wybrac.
Abstract (in English)
Language literature for children and young people on the original work as well as translation, meets with problems stemming from the current linguistic situation in the country.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:50