RUDA, Aleš. Vizualizace hodnocení významu cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs (Visualization of the importance of Jihlava - Třebíč - Raabs cycle path). In Hana Svobodová. Nové výzvy pro geografii. Brno: muni Press, 2013. p. 322-328. ISBN 978-80-210-6110-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vizualizace hodnocení významu cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
Name in Czech Vizualizace hodnocení významu cyklostezky Jihlava - Třebíč - Raabs
Name (in English) Visualization of the importance of Jihlava - Třebíč - Raabs cycle path
Authors RUDA, Aleš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Nové výzvy pro geografii, p. 322-328, 7 pp. 2013.
Publisher muni Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00065789
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6110-1
Keywords (in Czech) mapová algebra; kartografická generalizace; vyhlazení linie
Keywords in English mapping algebra; cartographic generalization; smoothing lines
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 3. 4. 2014 09:14.
Abstract
S masivním rozvojem cykloturistiky v poslední dekádě není třeba zvlášť usilovně zmiňovat význam vznikajících cyklostezek. Jejich přínos je s ohledem na využití dotací z Evropských fondů více než zřejmý. Mnohé z nich ovšem marketingově dobře zdůvodněný význam nenaplňují. Na jedné straně se jedná zejména o ty cyklostezky, na jejichž vybudování byly vynaloženy nemalé finanční prostředky, ale ve výsledku představují pouze propojení aktuálních cyklotras. Na druhé straně jsou označovány jako nenáročné pro rodiny s dětmi, ale jejich převýšení je neadekvátní. Cílem příspěvku je zhodnotit sklonitostní poměry uvedené cyklostezky a navrhnout vhodný model kartografické generalizace pro vizualizaci výsledku.
Abstract (in English)
Cycling in the Czech Republic is relatively young branch of sustainable tourism which came and still comes through dynamic changes in recent years, whether in terms of building a network of cycle paths and lanes or related infrastructure. Inappropriate investments, often in inappropriate locations and also a lack of supporting infrastructure meet the new cycling infrastructure building. However, the situation is gradually improving. Jihlava – Třebíč – Raabs cycle path, proclaimed as an easy family cycle path, represents an example of an investment in the Vysočina region representing the smallest density of cycle paths in the Czech Republic. However, is it an appropriate investment that meets the requirements? In fact of the best suitability assessment slope analysis was considered. The output line must have been generalized. Eight models were tested and according to assessed parameters SM_PAEK_10 was chosen as the most suitable.
Links
IAA300860903, research and development projectName: Osud české postindustriální krajiny
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, The fate of Czech post-industrial landscape
PrintDisplayed: 4. 10. 2022 15:53