DUNOWSKI, Eliška. Motivace a proces motivování ve výuce německého odborného jazyka (Motivation and the process of motivating in teaching of the German language for specific and academic purposes). In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (eds.). Výzkum výuky cizích jazyků II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 7-21. ISBN 978-80-210-6108-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Motivace a proces motivování ve výuce německého odborného jazyka
Name in Czech Motivace a proces motivování ve výuce německého odborného jazyka
Name (in English) Motivation and the process of motivating in teaching of the German language for specific and academic purposes
Authors DUNOWSKI, Eliška (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Výzkum výuky cizích jazyků II, p. 7-21, 15 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063882
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6108-8
Keywords (in Czech) motivace; proces motivování ve výuce; vnitřní a vnější motivace; motivační strategie; německý jazyk pro odborné a akademické účely; akademické dovednosti
Keywords in English motivation; motivating process in teaching; internal motivation; external motivation; motivational strategies; German language for academic purposes; academic skills
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 10. 4. 2013 13:35.
Abstract
Následující příspěvek se zabývá motivací a procesem motivování ve výuce cizího odborného jazyka. Chce tak nastínit rozpracovaný projekt plánované disertační práce. V úvodní kapitole je čtenář obeznámen se současnou situací výuky cizího odborného a akademického jazyka na Masarykově univerzitě. Následuje teoretické vymezení problematiky a základních pojmů a dále představení vybraných vědeckých výzkumů věnujících se této problematice. Závěrem představujeme cíle plánovaného projektu disertační práce.
Abstract (in English)
The following contribution is concerned with motivation and the process of motivating students of foreign languages for specifics purposes. Its aim is to introduce an on-going project of a planned dissertation. The introductory chapter presents the current situation of teaching foreign languages for academic purposes at Masaryk University. Theoretical definition of the topic as well as basic terminology follow. The selected examples of scientific research focused on this field are presented too. The conclusion discusses the planned dissertation project.
PrintDisplayed: 4. 10. 2022 14:42