JANÍK, Miroslav. Koncept mnohojazyčnosti ve výzkumu (The concept of multilingualism in research). In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 169 - 181. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Koncept mnohojazyčnosti ve výzkumu
Name (in English) The concept of multilingualism in research
Authors JANÍK, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům, p. 169 - 181, 13 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU 159, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063887
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6109-5
Keywords in English Multilingualism; didactics of the multilingualism; tertiary didactics; intercomprehension didactics; language transfer
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 12. 4. 2013 14:37.
Abstract
Mnohojazyčnost jako cíl jazykové výuky je v evropském kontextu velmi často diskutovaným tématem jak na úrovni jazykově-politické, tak ve výzkumu didaktiky cizích jazyků. Příspěvek by měl podat stručný přehled o stavu řešené problematiky v zahraničí a přispět do odborné debaty o terminologii v oblasti výzkumu mnohojazyčnosti v České republice. V kapitole o monhojazyčnosti autor prezentuje přehledovou studii.
Abstract (in English)
Multilingualism as an aim of the linguistic education is a highly frequented discussed topic in the European context at the policy level as well as at the research of the didactics of the foreign languages. This report gives brief information about the situation in research in the field abroad. This report also contributes to the proffessional discussion about terminology in the field of research concerning the multilingualism in the Czech Republic. In the chapter about multilingualism author presents an overview study.
Links
MUNI/A/0884/2011, interní kód MUName: Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům (Acronym: AKTEV)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:44