BINDEROVÁ, Radka. Hudebněteoretický odkaz Bohumila Duška v oblasti nauky o harmonii. In Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 144-150. ISBN 978-80-7464-169-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hudebněteoretický odkaz Bohumila Duška v oblasti nauky o harmonii
Název česky Hudebněteoretický odkaz Bohumila Duška v oblasti nauky o harmonii
Název anglicky The Legacy of Bohumil Dušek in Music Theory with Regard to Harmony
Autoři BINDEROVÁ, Radka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Ostrava, Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy, od s. 144-150, 7 s. 2012.
Nakladatel Ostravská univerzita v Ostravě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063888
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7464-169-5
Klíčová slova česky druhá polovina dvacátého století; hudební teorie; harmonie; klasická harmonie; moderní harmonie; hudební terminologie; harmonický systém; harmonické funkce
Klíčová slova anglicky the second half of the twentieth century; music theory; harmony; classical harmony; modern harmony; musical terminology; harmonious system; harmonic functions
Změnil Změnila: Mgr. Radka Binderová, Ph.D., učo 209724. Změněno: 20. 3. 2013 14:06.
Anotace
Příspěvek se v plném rozsahu zabývá osobností Bohumila Duška, významného českého hudebního skladatele, pedagoga a teoretika druhé poloviny dvacátého století, analyzuje a sumarizuje především jeho hudebněteoretický odkaz v oblasti nauky o harmonii, jenž představuje stěžejní část jeho vědeckého bádání. Cílem příspěvku je připomenutí jeho významných publikovaných prací v uvedené oblasti.
Anotace anglicky
The article deals with personalities of Bohumil Dušek, an important Czech composer, teacher and theorist of the second half of the twentieth century, and it analyses and summarizes his legacy in music theory with regard to harmony. The aim of this article is a reminder of his important works in this area.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 11:36