BINDEROVÁ, Radka. Hudebněteoretický odkaz Bohumila Duška v oblasti nauky o harmonii (The Legacy of Bohumil Dušek in Music Theory with Regard to Harmony). In Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. p. 144-150. ISBN 978-80-7464-169-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hudebněteoretický odkaz Bohumila Duška v oblasti nauky o harmonii
Name in Czech Hudebněteoretický odkaz Bohumila Duška v oblasti nauky o harmonii
Name (in English) The Legacy of Bohumil Dušek in Music Theory with Regard to Harmony
Authors BINDEROVÁ, Radka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ostrava, Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy, p. 144-150, 7 pp. 2012.
Publisher Ostravská univerzita v Ostravě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063888
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7464-169-5
Keywords (in Czech) druhá polovina dvacátého století; hudební teorie; harmonie; klasická harmonie; moderní harmonie; hudební terminologie; harmonický systém; harmonické funkce
Keywords in English the second half of the twentieth century; music theory; harmony; classical harmony; modern harmony; musical terminology; harmonious system; harmonic functions
Changed by Changed by: Mgr. Radka Binderová, Ph.D., učo 209724. Changed: 20. 3. 2013 14:06.
Abstract
Příspěvek se v plném rozsahu zabývá osobností Bohumila Duška, významného českého hudebního skladatele, pedagoga a teoretika druhé poloviny dvacátého století, analyzuje a sumarizuje především jeho hudebněteoretický odkaz v oblasti nauky o harmonii, jenž představuje stěžejní část jeho vědeckého bádání. Cílem příspěvku je připomenutí jeho významných publikovaných prací v uvedené oblasti.
Abstract (in English)
The article deals with personalities of Bohumil Dušek, an important Czech composer, teacher and theorist of the second half of the twentieth century, and it analyses and summarizes his legacy in music theory with regard to harmony. The aim of this article is a reminder of his important works in this area.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:33