GRENAROVÁ, Renée. Sebehodnocení dětí mladšího školního věku se specifickými poruchami učení (Self-esteem of Younger School-age Children with Specific Learning Disabilities in Foreign Language Teaching). In Jana Kratochvílová, Jiří Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Výzkum – teorie – praxe – profesní příprava. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 121-128. ISBN 978-80-210-5876-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sebehodnocení dětí mladšího školního věku se specifickými poruchami učení
Name in Czech Sebehodnocení dětí mladšího školního věku se specifickými poruchami učení
Name (in English) Self-esteem of Younger School-age Children with Specific Learning Disabilities in Foreign Language Teaching
Authors GRENAROVÁ, Renée (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Výzkum – teorie – praxe – profesní příprava, p. 121-128, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063891
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5876-7
Keywords (in Czech) výzkum; sebehodnocení; specifické poruchy učení; cizojazyčná výuka; mladší školní věk; žák; učitel; rodiče
Keywords in English research; self-esteem; specific learning disabilities; foreign language teaching; younger school-age; pupil; teacher; parents
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Changed: 18. 2. 2013 20:30.
Abstract
Studie se zabývá sebehodnocením žáků mladšího školního věku se specifickými poruchami učení. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda žáci,u nichž byly diagnostikovány specifické poruchy učení a byli integrováni do běžného typu základních škol, mají ve srovnání se svými spolužáky a vrstevníky nižší sebehodnocení v cizojazyčné výuce a jak tuto problematiku vnímají jednotliví aktéři vyučovacího procesu – žáci, učitelé a rodiče. Výzkum byl realizován v letech 2011 a 2012 v rámci řešení výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Abstract (in English)
The study deals with questions of self-esteem of the younger school-age pupils with specific learning disabilities. The goal of research was to find out whether the pupils, who have been diagnosed to have some type of the specific learning disabilities and who have been put into a common elementary school, have lower self-esteem in comparison to other classmates and children of their age in foreign language teaching and how the particular participants of the educational process, it means pupils, teachers and parents. The research was conducted in 2011 and 2012 as a part of the research project MSM0021622443 Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 04:26