KOUTSKÁ, Mariana. Výuka cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením integrovaných v hlavním vzdělávacím proudu. In Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 173-182. ISBN 978-80-210-5731-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výuka cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením integrovaných v hlavním vzdělávacím proudu
Název česky Výuka cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením integrovaných v hlavním vzdělávacím proudu
Název anglicky Foreign language education for pupils with hearing impairment inegrated into the ordinary educational institutions
Autoři KOUTSKÁ, Mariana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení, od s. 173-182, 10 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00063892
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5731-9
Klíčová slova česky Sluchové postižení; integrace; výuka cizího jazyka; anglický jazyk; jazykové kompetence; Bílá kniha; Rámcový vzdělávací program; očekávané výstupy
Klíčová slova anglicky Hearing impairment; integration; foreign language education; English language; language skills; White Paper; Frame Education Program; expected outputs
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. MgA. Mariana Chytilová, Ph.D., učo 131075. Změněno: 6. 4. 2013 12:53.
Anotace
Kapitola se zaměřuje na problematiku výuky cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením integrovaných do běžných základních škol. V první části se na jedné straně věnuje současnému pojetí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice v kontextu k celosvětovému vývoji vzdělávání těchto žáků. Na straně druhé pak představuje systém výuky cizího jazyka vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V druhé části kapitola představuje případovou studii chlapce s oboustranným těžkým sluchovým postižením integrovaného do běžné základní školy a na osvojené kompetence v anglickém jazyce.
Anotace anglicky
This case study focus on the issue of pupils with hearing impairment integrated into the ordinary primary schools learning foreign language. The first part concentrates on one hand on the contemporary approach in education of pupils with special needs in the Czech republic in the worldwide context. On the other hand this part aims to present a system of foreign language education coming out from the Frame Education Program for Primary Schools. The second part of this chapter presents a case study of the boy with a bilateral severe hearing impairment integrated into the ordinary primary school. The report also maps out acquired skills in English language.
Návaznosti
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUNázev: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Akronym: IVZVSDP)
Investor: Masarykova univerzita, Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:24