KOUTSKÁ, Mariana. Výuka cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením integrovaných v hlavním vzdělávacím proudu (Foreign language education for pupils with hearing impairment inegrated into the ordinary educational institutions). In Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 173-182. ISBN 978-80-210-5731-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuka cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením integrovaných v hlavním vzdělávacím proudu
Name in Czech Výuka cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením integrovaných v hlavním vzdělávacím proudu
Name (in English) Foreign language education for pupils with hearing impairment inegrated into the ordinary educational institutions
Authors KOUTSKÁ, Mariana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení, p. 173-182, 10 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00063892
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5731-9
Keywords (in Czech) Sluchové postižení; integrace; výuka cizího jazyka; anglický jazyk; jazykové kompetence; Bílá kniha; Rámcový vzdělávací program; očekávané výstupy
Keywords in English Hearing impairment; integration; foreign language education; English language; language skills; White Paper; Frame Education Program; expected outputs
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. MgA. Mariana Chytilová, Ph.D., učo 131075. Changed: 6. 4. 2013 12:53.
Abstract
Kapitola se zaměřuje na problematiku výuky cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením integrovaných do běžných základních škol. V první části se na jedné straně věnuje současnému pojetí vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice v kontextu k celosvětovému vývoji vzdělávání těchto žáků. Na straně druhé pak představuje systém výuky cizího jazyka vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V druhé části kapitola představuje případovou studii chlapce s oboustranným těžkým sluchovým postižením integrovaného do běžné základní školy a na osvojené kompetence v anglickém jazyce.
Abstract (in English)
This case study focus on the issue of pupils with hearing impairment integrated into the ordinary primary schools learning foreign language. The first part concentrates on one hand on the contemporary approach in education of pupils with special needs in the Czech republic in the worldwide context. On the other hand this part aims to present a system of foreign language education coming out from the Frame Education Program for Primary Schools. The second part of this chapter presents a case study of the boy with a bilateral severe hearing impairment integrated into the ordinary primary school. The report also maps out acquired skills in English language.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:59