GRENAROVÁ, Renée. Výsledky výzkumného šetření k problematice vyučování ruskému jazyku u žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií v kontextu inkluzívního vzdělávání v České republice. In Koryčánková, S. (ed.). Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku X. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 527-537. ISBN 978-80-210-5991-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výsledky výzkumného šetření k problematice vyučování ruskému jazyku u žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií v kontextu inkluzívního vzdělávání v České republice
Název česky Výsledky výzkumného šetření k problematice vyučování ruskému jazyku u žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií v kontextu inkluzívního vzdělávání v České republice
Název anglicky The Results of the Issue of Teaching the Russian Language of Learners with Dyslexia, Dysgraphia and Dysortographia in the Context of Inclusive Education in the Czech Republic
Autoři GRENAROVÁ, Renée (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Aktualnyje problemy obučenija russkomu jazyku X, od s. 527-537, 11 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063894
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5991-7
Klíčová slova česky cizojazyčná výuka; žáci; dysgrafie, dyslexie, dysortografie, výzkum; trendy; vzdělávání
Klíčová slova anglicky foreign language teaching; learners; dyslexia; dysgraphia; dysorthographia; research; trends; education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Změněno: 18. 2. 2013 21:57.
Anotace
Cílem této studie je poskytnout přehled o současných trendech ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce cizích jazyků a učení a prezentovat dílčí výsledky výzkumného projektu k situaci v cizojazyčné výuce v žáků se specifickými poruchami učení v procesu výuky cizích jazyků na druhém stupni základních škol a v nižších ročnících víceletých gymnázií v rámci realizovaného výzkumu projektu realizovaného v rámci výzkumného záměru "Speciální potřeby žáků v kontextu vzdělávacího rámcového programu" (MSM 0021622443).
Anotace anglicky
The aims of the paper are to provide an overview of current trends in the education of pupils with special needs in foreign language teaching and learning and to present partial results of a research project into the situation in the foreign language teaching in learners with dyslexia, dysgraphia, dysorthographia on both the results and the process of foreign language teaching at senior primary grades and in the lower grades of multiannual grammar schools. The research were realized within the framework of the research „Special Needs of Pupils in the Context of Framework Education Programmes“ (MSM 0021622443).
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:54