GRENAROVÁ, Renée. Učíme se s Mášou – didaktická jazyková hra ve výuce ruskému jazyku u žáků se specifickými poruchami učení (Learning with Masha – Didactic Language Game in Teaching Russian Language to Learners with Specific Learning Difficulties). In Zlatica Jursová Zacharová, Lenka Sokolová (eds.). Rozvíjanie cudzojazyčných zručností dětí v školskom a v rodinnom prostredí. 1. vyd. Bratislava: Havava, s. r. o., 2012. p. 30-43. ISBN 978-80-971123-0-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Učíme se s Mášou – didaktická jazyková hra ve výuce ruskému jazyku u žáků se specifickými poruchami učení
Name in Czech Učíme se s Mášou – didaktická jazyková hra ve výuce ruskému jazyku u žáků se specifickými poruchami učení
Name (in English) Learning with Masha – Didactic Language Game in Teaching Russian Language to Learners with Specific Learning Difficulties
Authors GRENAROVÁ, Renée (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, Rozvíjanie cudzojazyčných zručností dětí v školskom a v rodinnom prostredí, p. 30-43, 14 pp. 2012.
Publisher Havava, s. r. o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063895
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-971123-0-1
Keywords (in Czech) cizojazyčná výuka; ruský jazyk; didaktická jazyková hra; žák; specifické poruchy učení
Keywords in English foreign language teaching; Russian language; didactic language game; learner; specific learning difficulties
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Changed: 18. 2. 2013 22:24.
Abstract
Učitel hledá nové strategie, způsoby a metody, jak udělat cizojazyčnou výuku více efektivnější. Studie předkládá výsledky výzkumného projektu k otázkám výuky ruštiny jako cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení (dále SPU), jenž byl realizován v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443). Je traktována teorie hry, konkrétní příklady didaktických her, charakteristika osob se speciálními vzdělávacími potřebami a specifickými poruchami učení.
Abstract (in English)
The teacher is looking for new strategies, ways and methods to make the foreign language teaching more effective. The paper brings the results of research study focusing on the issues of teaching Russian language like foreign language to learners with specific learning difficulties (SLD). The study was realized within the framework of the research centre Special Needs of Pupils in the Context of Framework Education Programmes (MSM 0021622443). We also discuss the theory of games, specific examples of didactic games, the characteristics of persons with special educational needs and specific learning difficulties.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 09:51